Raum – Sandesh Aroshan X Shashitha

Raum – Sandesh Aroshan X Shashitha Mp3 Download
Artist: Sandesh Aroshan X Shashitha
Music: shenalmsounds
Lyrics: Kelum Dissanayake

Raum (රවුම්) – Sandesh Aroshan X Shashitha (Official Music Video)

Raum – Sandesh Aroshan X Shashitha Mp3 Download