Sankari – Santhur X Kaizer Kaiz


Sankari Santhur X Kaizer Kaiz Mp3 Download
Artists: SANTHUR x @Kaizer Kaiz
Music: Sadeeptha
Lyrics: Shan Tharanga

Sankari (සංකාරී) – @SANTHUR X @Kaizer Kaiz (Music Video)

Sankari Santhur X Kaizer Kaiz Mp3 Download

Sankari Mp3 Santhur X Kaizer Kaiz


Like it? Share with your friends!